MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Letsel kan ontstaan door spontane atmosferische elektriciteit (bliksemletsel) of door opgewekte elektriciteit, zoals van het gewone lichtnet of het krachtstroomnet (letsel door elektrische stroom). Een elektrische stroom die door het lichaam heen gaat, wekt warmte op, waardoor weefsel verbrandt en wordt vernietigd. Verbranding kan zowel inwendig weefsel als de huid aantasten. Een elektrische schok kan het elektrische systeem in het lichaam zelf ontregelen, waardoor zenuwen stoppen met het doorgeven van signalen of foutieve signalen gaan doorgeven. Abnormale signaaloverdracht kan de spieren beïnvloeden, waardoor ze zich hevig samentrekken. Als dit bij het hart gebeurt, kan dat een hartstilstand veroorzaken. Ook de hersenen kunnen worden aangetast, met als gevolg een epileptische aanval, bewustzijnsverlies of een andere abnormale reactie.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Bliksemletsel

Illustraties
Tabellen
Disclaimer