MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Het doel van spoedeisende hulp is levens redden, voorkomen dat een verwonding of ziekte ernstiger wordt of genezing bespoedigen. Spoedeisende hulp bij hartstilstand, verstikking, bloedingen, wonden van bescheiden omvang en lichte verwondingen van weke delen komt in dit hoofdstuk ter sprake. In andere hoofdstukken wordt nader ingegaan op spoedeisende hulp bij bijna-verdrinking, hitteberoerte, lage lichaamstemperatuur (hypothermie), ernstige allergische reacties (anafylaxie), ruggenmergbeschadigingen, lage bloedglucosespiegel (hypoglykemie), vergiftiging, epileptische insulten, steken, bijtwonden, chemische brandwonden aan de ogen, botbreuken (fracturen), bevriezing, neusbloedingen, verstuikingen en loszittende tanden.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003 op Th.W. Wulterkens

Naar boven

Volgende: Afgerukte of beknelde ledematen, vingers of tenen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer