MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Inwendige bloeding

Een zware inwendige bloeding kan optreden in de buikholte, de borstholte, het spijsverteringsstelsel of in weefsel rond gebroken botten. Het kan optreden als gevolg van een mechanisch trauma.

In eerste instantie veroorzaakt een inwendige bloeding op zichzelf geen symptomen, hoewel een beschadigd, bloedend orgaan vaak wel pijnlijk is. Het slachtoffer kan echter worden afgeleid door andere verwondingen of niet in staat zijn aan te geven dat hij pijn lijdt wegens verwarring, sufheid of bewusteloosheid. Bewustzijnsveranderingen, harde buik, bleke kleur en vooral het vermoeden op letsel na trauma zijn evidente aanwijzingen. Bloed in het spijsverteringsstelsel kan dan bijvoorbeeld worden uitgebraakt of komt via de anus naar buiten. Zwaar bloedverlies veroorzaakt lage bloeddruk, waardoor het slachtoffer zich zwak en duizelig voelt. Hij valt soms flauw bij het staan of zelfs bij het zitten. Bij een zeer lage bloeddruk kan hij het bewustzijn verliezen.

Spoedeisende behandeling

Een leek kan een inwendige bloeding niet verhelpen. Als het slachtoffer door een uitgebreide bloeding licht wordt in het hoofd of shocksymptomen vertoont (zie Shock), moet hij in een stabiele zijligging worden neergelegd. Bij het eerste vermoeden op een bloeding moet zo snel mogelijk deskundige hulp worden ingeroepen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Hartstilstand

Volgende: Prioriteiten tijdens spoedeisende hulp

Illustraties
Tabellen
Disclaimer