MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Besluitvorming over medische zorg is het meest doeltreffend wanneer arts en patiënt samenwerken. De beste en meest passende besluiten worden genomen wanneer de ervaring en de medische kennis van een arts worden gecombineerd met de kennis, de wensen en de normen en waarden van de patiënt. Het komen tot een besluit kan echter op allerlei manieren worden bemoeilijkt.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003 op dr. N.J. de Wit, huisarts

Naar boven

Volgende: Besluiten over medische tests

Illustraties
Tabellen
Disclaimer