MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Deelnemen aan medische besluitvorming

De patiënt moet nauw met zijn arts samenwerken om zo volledig aan het medische besluitvormingsproces deel te nemen. Voordat een besluit wordt genomen, wil iemand mogelijk graag meer weten over een aanbevolen test of behandeling. Informatie kan worden verkregen uit folders, brochures en ander materiaal dat de arts ter beschikking stelt en ook uit boeken, nieuwsbrieven en medische tijdschriften voor niet-medici en bijvoorbeeld afkomstig van het internet. De patiënt dient de informatie zorgvuldig te lezen, waarbij hij rekening moet houden met het feit dat informatie mogelijk gekleurd is. Zo kan informatie in de vorm van een persoonlijk relaas erop wijzen dat een bepaalde behandeling zinvol kan zijn, maar deze is mogelijk niet bij iedereen zinvol. Deze bronnen kunnen bij iemand nieuwe vragen oproepen die hij met zijn arts wil bespreken (zie Contacten met behandelaars: Introductie).

Mogelijk wil iemand ook een andere arts om raad vragen (second opinion), vooral als deze arts deskundiger op een bepaald gebied is.

De patiënt dient ook zeer duidelijk zijn keuzen aan de arts kenbaar te maken, vooral als hij bijvoorbeeld een dodelijke ziekte in een eindstadium heeft waardoor hij mogelijk over enige tijd zijn wensen niet meer kenbaar kán maken (zie Juridische positie van de patiënt: Schriftelijke wilsverklaring) .

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Besluitvorming over behandelingen

Volgende: Informatiebronnen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer