MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Doeltreffendheid en veiligheid

De doeltreffendheid van alternatieve geneeswijzen is een belangrijk punt van overweging. Uit onderzoek blijkt dat enkele geneeswijzen doeltreffend voor bepaalde aandoeningen zijn, hoewel deze geneeswijzen voor veel meer ziekten worden toegepast. Veel vormen van alternatieve geneeswijzen zijn niet grondig onderzocht. Gebrek aan bewijs betekent niet zozeer dat een behandeling niet goed zou werken, maar wel dat de doeltreffendheid ervan niet is aangetoond. Iemand loopt het meeste risico als hij kiest voor een alternatieve geneeswijze terwijl er een beproefde reguliere behandeling bestaat, maar gegevens wijzen uit dat dit in de praktijk zeer zelden voorkomt, al bestaan er tragische voorbeelden van.

Veiligheid is een ander belangrijk punt van overweging. Sommige alternatieve geneeswijzen kunnen schadelijk zijn. Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen worden in Nederland door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen beoordeeld op kwaliteit en veiligheid.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Soorten alternatieve geneeswijzen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer