MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Problemen na thuiskomst

Symptomen of problemen die tijdens de reis zijn ontstaan en die nog niet zijn verdwenen tegen de tijd dat iemand naar huis is teruggekeerd, dienen door een arts te worden onderzocht. Sommige symptomen ontstaan pas weken of maanden nadat iemand is teruggekeerd. Vooral koorts komt na een buitenlandse reis vaak voor. Bij mensen met koorts die recent een malariagebied hebben bezocht, dient altijd aan malaria te worden gedacht. Hoewel het verband tussen reizen en nieuwe symptomen vaak onduidelijk is, kan informatie over een recent gemaakte reis een belangrijk element zijn bij het stellen van de diagnose. Als er contact is geweest met water dat mogelijk besmet is met de bilharziaparasiet, die schistosomiasis veroorzaakt, moet dit aan de huisarts worden gemeld, zodat een eventuele infectie alsnog kan worden behandeld.

Mensen met medische aandoeningen dienen zichzelf onmiddellijk van nieuwe op recept verkrijgbare geneesmiddelen te voorzien als deze op reis verloren zijn gegaan of zijn opgebruikt.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Problemen die onderweg optreden

Volgende: Specifieke medische aandoeningen en reizen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer