MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Veel mensen lijden aan ziekten waarvoor geen specifieke oorzaak is gevonden. De verzamelterm voor ziekten met onbekende oorzaak is ‘lichamelijk onverklaarde klachten' (LOK); de klassieke medische aanduiding is ‘e causa ignota' (‘onbekende oorzaak'). Sommige artsen veronderstellen dat deze ziekten aan psychologische factoren te wijten zijn. Anderen vermoeden dat ze door virussen, giftige chemische stoffen of afwijkingen van het immuunsysteem worden veroorzaakt. Hoewel geen enkele van deze ziekten een bewezen oorzaak heeft, ondergaan veel mensen uitgebreide onderzoeken en proberen ze niet-beproefde behandelingen uit in tijdrovende en kostbare pogingen om een oorzaak voor hun symptomen te vinden en om deze te verlichten.

Lichamelijk onverklaarde klachten worden soms met een bepaalde gebeurtenis in verband gebracht. Zo meldden veel omwonenden en overige betrokkenen jarenlang onverklaarde lichamelijke klachten na het neerstorten in 1992 van een vrachtvliegtuig op een flat in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer (de ‘Bijlmerramp') en de grote brand en uitgebreide bluswerkzaamheden. Internationaal wordt het verschijnsel van lichamelijk onverklaarde klachten wel in verband gebracht met deelname door soldaten aan traumatiserende militaire activiteiten, zoals Amerikaanse soldaten in Vietnam in de jaren zestig en in Koeweit begin jaren negentig (‘Golfoorlogsyndroom') en Nederlandse soldaten enkele jaren later in voormalig Joegoslavië (Srebrenica).

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003 op dr. G.A. van Essen, huisarts

Naar boven

Volgende: Chronischevermoeidheidssyndroom

Illustraties
Tabellen
Disclaimer